Çocuk Hakları:


İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat  Müdürlüğünün yürüttüğü bir çalışmaya göre Çin’den ithal edilen plastiklerden 3 bin 115 kilogram ve oyuncaklardan ise 19 bin 415 kg gibi önemli bir kısım çocuk sağlığına zararlı maddeler içeriyor.Bu tarz maddelerin ülkemize girememesi için ne tür uygulamalar yapılabilir?

Eğitim

Türkiye’den yurtdışına göç edenlerin sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre, 2017 yılında Türkiye’den 253,640 kişi yurtdışına göç etti. Yurtdışında yaşamayı tercih eden Türk vatandaşlarının önemli bir bölümünü 20-34 yaş arasında iyi eğitimli kişiler oluşturuyor. Benzer şekilde, 2017 yılında Türkiye'de akademisyen sayısında bir düşüş oldu . Yurtdışına göçen akademisyen sayısında görülmemiş bir artış yaşanıyor. Türkiye, beyin göçü ile çok vasıflı insan kaynağını kaybediyor. Beyin göçünü engellemek için ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?

Hayvan Hakları

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) tarafından geçen yıl açıklanan rapora göre, Türkiye’de yalnızca beş ay içinde hayvanlara yönelik en az 8 milyon 315 bin 234 yaşam hakkı ihlâli, 144 işkence, 155 terk etme ve 1 cinsel şiddet vakası yaşanmıştır. Son aylarda medyaya yansıyan olaylar göz önünde bulundurulduğunda, hayvanlara uygulanan şiddetin hızla arttığı ve hayvan hakları hak ihlallerinin ciddi boyutlara ulaştığı yadsınamaz hale gelmiştir. Türkiye’de hayvanlar ile ilgili çalışan yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve oluşum olmasına rağmen, yasalardan kaynaklanan engeller, toplumdaki kimi algı problemleri,kitle ve medya organları ile yaşanan iletişim eksiklikleri ve eylemlerin faaliyete geçirilememesi gibi kimi sebepler sonucunda etkin çözüm yollarına ulaşılamamaktadır. Ve bu durumun sonucu olarak, mevcut hayvana şiddet vakalarına çözümler getirilemezken, aynı zamanda her geçen gün artan bu duruma ve şiddet eğilimlerine karşı önlem alınması da imkansızlaşmaktadır. Bunların önlenmesi için ne tür çalışmalar yapılabilir?

Kültür ve Sanat

“Ülkemizde yabancı dilde levhalar, tabelalar, sözcükler ve kelime grupları günden güne artmaktadır. Bu durum ise, ülkemizin kültürel yapısını bozmaktadır. Ülkemizin ileri dönemlere aktarma aracı olarak kullandığı kültürümüzü yabancı dil etkileşiminden nasıl arındırabiliriz?”

Teknoloji

Küreselleşme ve teknolojik değişimlerin etkisi ile birlikte, büyük ekonomilerle rekabet edebilmenin en önemli şartı, Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek, yenilikçi ve teknolojik ürünler ortaya koyabilmek olmuştur. Dolayısıyla, günümüzün rekabetçi iş dünyasında Ar-Ge ve yenilik kavramları ekonomi için itici güç olmuş ve büyük önem kazanmıştır.Birçok ülke, OECD ülkeleri ve Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi diğer büyük ekonomiler dahil olmak üzere kendi politika ve uygulamaları ile yüksek teknolojili üretimi gerçekleştirecek yabancı firmaları kendi ülkesine çekebilmek amacıyla çeşitli uygulamalara başvurmaktadır. Bu uygulamaların Türkiyede daha etkin bir şekilde uygulanması nasıl sağlanabilir?

Sağlık

Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması raporuna göre Türkiyede obezite sıklığı; Erkeklerde %20,5 Kadınlarda ise % 41,0 Toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur. Toplamda fazla kilolu olanlar %34,6, fazla kilolu ve şişman olanlar %64,9, çok şişman olanların oranı %2,9 olarak bulunmuştur. Bu obezite oranını düşürmek için ne gibi çalışmalar yapılabilir?

Ekonomi

Önceki yılın Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 104 bin kişi arttı. işsizlerin sayısı 3 milyon 147 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 10,5'e çıkarken işsizlik maaşına başvuranların sayısında da artış gerçekleşti. İşsizlik maaşına başvurular %15 arttı. Bu artışın önüne geçmek ve işsizlik oranını düşürmek için ne tür çalışmalar yapılmalıdır?

  • White Instagram Icon

@firatselcukb

Doğru Cevap Koleji

15Temmuz Mah. 148171, Nolu Cd No:2/1, 27000 Şehitkamil